Kort historik

Vårt ursprung är gamla AB Värmlandsflyg som startades i Karlstad redan 1946. Verksamheten med geofysisk flygmätning påbörjades 1963, då bolaget också flyttade till Torsby. När AB Värmlandsflyg avvecklades övergick delar av verksamheten i det nya Wermlandsflyg.

År 2000
Företaget grundas. Huvudkontoret ligger i Vägsjöfors och verksamheten består av rundflyg med ett sjöflygplan och konsultverksamhet åt flygbolag.

År 2002

Ytterligare två flygplan anskaffas. Verksamheten utökas med geologisk flygmätning och snedbildsfotografering. De nya uppdragen utförs huvudsakligen på uppdrag av statliga myndigheter.

 

År 2003

En sjöflygbas etableras i Grövelsjön, varifrån vi fraktar turister och gods till fjällfisket i de kringliggande sjöarna.

 

År 2005

Ett av flygplanen byts mot ett tvåmotorigt fotoflygplan med kapacitet för digital kartfotografering och laserscanning. Verksamheten utökas mot den norska marknaden. Då Torsby flygplats genomgår en omfattande ombyggnad så etableras en linje-station för verkstaden i Gävle.

 

År 2006

Ett stort steg tas då verksamheten utökas med fyra turbopropflygplan. Efter övertagande av AirService i Torsby får Wermlandsflyg även en egen flygverkstad. Sjöflygverksamheten läggs på is för att kunna fokusera på annan utveckling.

 

År 2007

Företagets huvudkontor flyttas till flygplatsen i Torsby. Air Service byter namn till Wermlandsflyg Maintenance AB. Den nya verksamheten innebär stora utmaningar med verksamhet i hela Europa och Afrika.

 

År 2008

Med nytecknade 5-åriga ramavtal med flera av de största uppdragsgivarna har Wermlandsflyg en stabil bas för framtida utveckling.

 

År 2013

Bolagen får en ny ägarstruktur med nya majoritetsägare.

 

År 2015

Verkstaden i Gävle utökas med två nya tekniker + en på konsultbas.

 

År 2017

Ytterligare en Turbo Commander 690C köps i USA och flygs hem i April efter månader av modifieringarbete med kameralucka.

 

År 2019

Nytt 5-årigt ramavtal för Lantmäteriet med 2 st flygplan. Då Gävle flygplats läggs ner så flyttas den verksamheten till Borlänge/Dala-Airport.

 

Wermlandsflyg ©