Våra tjänster

Laserscanning

Tredimensionella ytmodeller både över och under vattnet...

 

 

För att få en exakt terrängmodell är laserscanning det bästa alternativet. Vår Piper Chieftain är det perfekta verktyget för dessa uppdrag som utförs med låg hastighet och på lägre höjder. Med extratankar får vi en aktionstid på över 7 timmar vilket försäkrar att man får bästa möjliga utbyte av dagar med fint väder. För mer krävande uppdrag på låg höjd och i svår terräng använder vi Turbo Commander.

Tillbaka till tjänster...  

 

Wermlandsflyg ©