Våra tjänster

Nukleär beredskap

En viktig resurs i krislägen.

 

 

Genom vårt samarbete med SGU ingår Wermlandsflyg i Sveriges beredskap mot kärntekniska olyckor och terroristhändelser med nukleärt material. Flera av våra flygplan kan med kort varsel mobiliseras för att kartlägga radioaktiva utsläpp och strålningskällor. Vi deltar regelbundet i övningar i Sverige och utomlands.

 

Tillbaka till tjänster...

 

Wermlandsflyg ©